image

Mascle de criança

màxim 10 años

Semen per a la inseminació artificial disponibles