image

Pohostinstvo flag

Pohostinstvo

Bohumil Pipaš

911 01 Trenčín Trenčín

Slowakei

Gossos en propietat

Pic Dog
Gyra z Pohraniční strážeGyra z Pohraniční strážefemella

Gossos d'aquesta Llar de Gossos: 31

1992-03-10 Astor Mot'ovský dvor CS x Gyra z Pohraniční stráže
Flip Pohostinstvo CS Flip Pohostinstvo CS mascle
1991-09-06 Astor Mot'ovský dvor CS x Gyra z Pohraniční stráže
Elta Pohostinstvo CS Elta Pohostinstvo CS femella
Eska Pohostinstvo CS Eska Pohostinstvo CS femella
Esta Pohostinstvo CS Esta Pohostinstvo CS femella HD A(0/0)
Eta Pohostinstvo CS Eta Pohostinstvo CS femella HD A/D
1989-03-05 Káj z Rosíkova CS x Gyra z Pohraniční stráže
Daag Pohostinstvo CS Daag Pohostinstvo CS mascle
Dart Pohostinstvo CS Dart Pohostinstvo CS mascle
Dina Pohostinstvo CS Dina Pohostinstvo CS femella
Doňa Pohostinstvo CS Doňa Pohostinstvo CS femella
Dorotha Pohostinstvo CS Dorotha Pohostinstvo CS femella
Drina Pohostinstvo CS Drina Pohostinstvo CS femella HD D(2/3)
Drota Pohostinstvo CS Drota Pohostinstvo CS femella
1987-08-10 Rep z Pohraniční stráže (F3) x Gyra z Pohraniční stráže
Candiff Pohostinstvo CS Candiff Pohostinstvo CS mascle
Cant Pohostinstvo CS Cant Pohostinstvo CS mascle
Cantus Pohostinstvo CS Cantus Pohostinstvo CS mascle
Caraffa Pohostinstvo CS Caraffa Pohostinstvo CS femella
Cárica Pohostinstvo CS Cárica Pohostinstvo CS femella
Césia Pohostinstvo CS Césia Pohostinstvo CS femella
Cinda Pohostinstvo CS Cinda Pohostinstvo CS femella
Cínya Pohostinstvo CS Cínya Pohostinstvo CS femella
Cita Pohostinstvo CS Cita Pohostinstvo CS femella
Cortina Pohostinstvo CS Cortina Pohostinstvo CS femella
Cvika Pohostinstvo CS Cvika Pohostinstvo CS femella
1986-10-05 Rep z Pohraniční stráže (F3) x Gyra z Pohraniční stráže
Benco Pohostinstvo CS Benco Pohostinstvo CS mascle
Bianca Pohostinstvo CS Bianca Pohostinstvo CS femella
Binc Pohostinstvo CS Binc Pohostinstvo CS mascle
Brist Pohostinstvo CS Brist Pohostinstvo CS mascle
Britten Pohostinstvo CS Britten Pohostinstvo CS mascle
Bryll Pohostinstvo CS Bryll Pohostinstvo CS mascle
1985-09-09 Rep z Pohraniční stráže (F3) x Gyra z Pohraniční stráže
Argo Pohostinstvo CS Argo Pohostinstvo CS mascle
Asta Pohostinstvo CS Asta Pohostinstvo CS femella