image

-Christian Esposto- flag

-Christian Esposto-

Christian Esposto

Italien

+39

Gossos en propietat

Pic Dog
IndiaIndiafemella

Gossos d'aquesta Llar de Gossos: 3

2016-11-10 Athos x India
Locky Locky mascle
Thor Thor mascle
Zeus Zeus mascle