image

Tsarskaya Zastava flag

Tsarskaya Zastava

Valery Yermalovich

Grodno

Republik Belarus / Weißrussland

+375 29 781-92-97

Gossos en propietat

Pic Dog
Bonnie z Iduškinej farmyBonnie z Iduškinej farmyfemella
Budda SeryBudda Serymascle
Ellis z Blatnických vinicEllis z Blatnických vinicfemellaHD ADM N/NDW N/N
Mara di Maggio ItaliaMara di Maggio Italiafemella

Gossos d'aquesta Llar de Gossos: 27

2020-12-01 Budda Sery x Mara di Maggio Italia
Tsarskaya Zastava Zhorzh Tsarskaya Zastava Zhorzh mascle
Tsarskaya Zastava Zhuzha Tsarskaya Zastava Zhuzha femella
2020-09-27 Budda Sery x Bonnie z Iduškinej farmy
Tsarskaya Zastava Elka Tsarskaya Zastava Elka femella
Tsarskaya Zastava Ezhevika Tsarskaya Zastava Ezhevika femella
2020-02-29 Budda Sery x Ellis z Blatnických vinic
Tsarskaya Zastava Dina Tsarskaya Zastava Dina femella
Tsarskaya Zastava Dona Tsarskaya Zastava Dona femella
Tsarskaya Zastava Dzuzi Tsarskaya Zastava Dzuzi femella
2019-10-07 Budda Sery x Bonnie z Iduškinej farmy
Tsarskaya Zastava Gai Tsarskaya Zastava Gai mascle
Tsarskaya Zastava Gektor Tsarskaya Zastava Gektor mascle
Tsarskaya Zastava Gerda Tsarskaya Zastava Gerda femella
Tsarskaya Zastava Grei Tsarskaya Zastava Grei mascle
Tsarskaya Zastava Greis Tsarskaya Zastava Greis femella
Tsarskaya Zastava Grom Tsarskaya Zastava Grom mascle
2019-03-24 Budda Sery x Mara di Maggio Italia
Tsarskaya Zastava Vagni Tsarskaya Zastava Vagni femella
Tsarskaya Zastava Vais Tsarskaya Zastava Vais mascle
Tsarskaya Zastava Villi Tsarskaya Zastava Villi mascle
Tsarskaya Zastava Vilma Tsarskaya Zastava Vilma femella
Tsarskaya Zastava Volf Tsarskaya Zastava Volf mascle
2018-09-25 Budda Sery x Bonnie z Iduškinej farmy
Tsarskaya Zastava Baffi Tsarskaya Zastava Baffi femella
Tsarskaya Zastava Balu Tsarskaya Zastava Balu mascle
Tsarskaya Zastava Bella Tsarskaya Zastava Bella femella
Tsarskaya Zastava Brit Tsarskaya Zastava Brit mascle
2018-09-19 Budda Sery x Ellis z Blatnických vinic
Tsarskaya Zastava Alfa Tsarskaya Zastava Alfa femella
Tsarskaya Zastava Alisa Tsarskaya Zastava Alisa femella
Tsarskaya Zastava Anika Tsarskaya Zastava Anika femella
Tsarskaya Zastava Argentum Silvervolf Tsarskaya Zastava Argentum Silvervolf mascle
Tsaskaya Zastava Adel Tsaskaya Zastava Adel femella