image

zdrowie statystyka


HD – dypslazja biodrowa

ogółem: 4977
HD A: 3378
HD B: 926
HD C: 392
HD D: 185
HD E: 96

ED -dysplazja łokciowa

ogółem: 3262
ED 0: 3209
ED 1: 45
ED 2: 6
ED 3: 2


mielopatia

ogółem: 3350
DM N/N: 2278
DM N/DM: 1006
DM DM/DM: 66


karłowatość

ogółem: 2366
DW N/N: 1893
DW N/DW: 458
DW DW/DW: 15


hipertermia złośliwa

ogółem: 78
MH N/N: 78
MH N/MH: 0
MH MH/MH: 0


ogółem: 2311

DM N/N & DW N/N: 1292

DM N/N & DW N/DW: 294

DM N/N & DW DW/DW: 4


DM N/DM & DW N/N: 505

DM N/DM & DW N/DW: 145

DM N/DM & DW DW/DW: 2


DM DM/DM & DW N/N: 13

DM DM/DM & DW N/DW: 3

DM DM/DM & DW DW/DW: 0