image

zdrowie statystyka


HD – dypslazja biodrowa

ogółem: 5027
HD A: 3421
HD B: 929
HD C: 395
HD D: 185
HD E: 97

ED -dysplazja łokciowa

ogółem: 3311
ED 0: 3258
ED 1: 45
ED 2: 6
ED 3: 2


mielopatia

ogółem: 3404
DM N/N: 2320
DM N/DM: 1018
DM DM/DM: 66


karłowatość

ogółem: 2419
DW N/N: 1933
DW N/DW: 471
DW DW/DW: 15


hipertermia złośliwa

ogółem: 83
MH N/N: 83
MH N/MH: 0
MH MH/MH: 0


ogółem: 2357

DM N/N & DW N/N: 1316

DM N/N & DW N/DW: 304

DM N/N & DW DW/DW: 4


DM N/DM & DW N/N: 514

DM N/DM & DW N/DW: 148

DM N/DM & DW DW/DW: 2


DM DM/DM & DW N/N: 13

DM DM/DM & DW N/DW: 3

DM DM/DM & DW DW/DW: 0